โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางวารุณี  ประทุมเมศ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0894992945

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

Line ID / tanteamd

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1.พัดลมเพดาน  28 ตัว

2.สนามเด็กเล่น

3.คอมพิวเตอร์/โต๊ะ  15  ชุด

4.หนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด

5.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนากจน

6.อุปกรณ์กีฬา/อึปกรณ์การเรียน

7.ถนนคอนกรีตนาว 150 เมตร

8.สื่อการสอนวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

scroll to top