โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านสบขาม เลขที่ 88 หมู่ 8 บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา สพป.พะเยา เขต 2

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายวรากร ปัญญาคำ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0612954409

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected],

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

warakorn 

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

scroll to top