โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม หมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เปิดสอน อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 170 คน
ห่างไกลตัวจังหวัด 100 กม. ผู้ปกครอง รับจ้างและทำการเกษตร ฐานะยากจน

ชื่อคนที่ประสานงาน น.ส อรทัย มุทาพร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0957493666

 

email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

 

 

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส เจลล้างมือ ผ้าปิดจมูกสำหรับนักเรียน อื่นๆ

 

โรงเรียนที่ขาดแคลน
scroll to top