โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มีนักเรียน 165 คน ครู10คน

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรทัย มุทาพร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0957493666

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected] 

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ต้องการสนามเด็กเล่น  เครื่องเล่น อื่นๆ

scroll to top