โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน ครู คน เป็นโรงเรียนมีขนาดเล็กอยู่ในชนบททุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ยังขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของอีกมาย  ท่านใดประสงค์สนับสนุนแจ้งมานะคะ  สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งมาได้คะ

     ในส่วนของการบริหารปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องของทุนสนับสนุนในการบริหารในหลายอย่าง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังผู้ใหญ่ใจบุญดังนี้เคราะห์ผู้ใจบุญได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้กับโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห้างไกลด้วยคะ

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

1. ชุดนักเรียน ชุดพละ  รองเท้า ถุงเท้า
2. สนามเด็กเล่น

อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน  กระเป๋าใส่หนังสือนักเรียน
4. ดินน้ำมัน และกระดาษวาดเขียน สี

5.ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง สำหรับโครงการอาหารกลางวัน
6.ทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน เรียนดี แต่ฐานะยากจน

7.ทุนบำรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ 
8. อุปกรณ์กีฬา  

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ครูขวัญ โทร. 095-4518733 //ครูจงรักษ์084-555-6176//ครูขวัญชนก0954518733     

หรือ คุณส้ม ปันน้ำใจ 0819380521  หรือแอดมา pinto-2018โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

scroll to top