โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านถ้ำผาโด้

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายภาณุพงศ์ วิสิทธิ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

064-995-5836

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

ID : 064-995-5836

/facebook : panupong wisit

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์

scroll to top