โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก
(เจริญจิตต์วิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 
๕๓   หมู่ที่  ๘                ตำบลบ้านใหม่  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐  

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวงามทิพย์   ยอดบุญฤทธิ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

085-0202522

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1) กล้องจุลทรรศน์  จำนวน  2  ตัว  

2) โทรทัศน์   50   นิ้ว  จำนวน  2  เครื่อง   

3)  หลังคาสนามเด็กเล่น  และแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่น     

scroll to top