โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายสุพจน์  สมเพ็ง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0862619007

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)line id:0862619007

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

งบประมาณตามเห็นสมควร อุปกรณ์กีฬา  ชุดนักเรียน/ อุปกรณ์การเรียน ต่างๆ

scroll to top