โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเรียนจำนวน 24 ต้น
และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง

โรงเรียนที่ขาดแคลน
โรงเรียนบ้านคอหงษ์

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา, 30160

ชื่อคนที่ประสานงาน นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร

เบอร์โทรผู้ประสานงาน (081)879-2140

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน: [email protected]

จังหวัด นครราชสีมา 

วันที่ประกาศ19-08-2019

scroll to top