โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน 

โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ที่11 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาล – ป.6 นักเรียน 26 คน (อนุบาล 10 คน ประถม 16 คน) ครู 3 คน

ชื่อคนที่ประสานงาน

ผอ. มงคล อุทธิยา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0812870157

email สำหรับติดต่อประสานงาน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012638281703

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1.ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (ทรุดโทรมมาก)
2.ปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ (ไฟไม่พอสำหรับสอน)
3.ปรับปรุงระบบน้ำกินและน้ำใช้ (น้ำดื่มยังไม่สะอาด ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้)
4.โต๊ะ-เก้าอี้ (ไม่เพียงพอ)
5.อุปกรณ์การเรียน
6.เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ (บางส่วนไม่เพียงพอ)
7.สนามเด็กเล่น (ยังไม่มีทั้งสองโรงเรียน โดยเฉพาะที่ ร.ร.บ้านขุนวงเหนือ ต้องไถปรับสนาม)
8.ปรับปรุงอาคารห้องธุรการโรงเรียนบ้านขุนวง ต้องการคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค และปริ้นเตอร์
9.สร้างและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (อาคารคอม ร.ร.บ้านขุนวง ยังสร้างไม่เสร็จ ห้องคอมเดิมปลวกกิน)
10.ปรับปรุงห้องสมุด
11.ซ่อมห้องน้ำนักเรียน ทั้งสองโรงเรียน
12.ซ่อมแซมบ้านพักครู

*เส้นทางไปต้องใช้รถกระบะ ฤดูฝนใช้รถโฟร์วิล **ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่มีอินเตอร์เน็ต ***ระบบไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์ ระบบน้ำใช้ประปาภูเขา

scroll to top