โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
ต้องการนักศึกษาค่ายพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทาสี  ค่ายวิชาการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามbbl หนังสือ สื่อการสอน อุปกรณ์กีฬา

ชื่อคนที่ประสานงาน นายบุญล้อม ทองอาบ
เบอร์โทรผู้ประสานงาน (087)876-8620
Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน [email protected]
ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค : บุญล้อม ทองอาบ

scroll to top