โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110.
– สอนตั้งแต่ อ.1-ป.6 นักเรียนทั้งหมด 101 คน อนุบาล 27 คน ประถมศึกษา 74 คน
– จำนวนครูทั้งหมด.
ผอ. 1 คน
ข้าราชการครู 6 คน
พนักงานราชการ 1 คน
อัตราจ้าง 2 คน

ขอรับการสนับสนุน
1.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
2.ห้องสมุด
3.อุปกรณ์การเรียน
4.ถุงเท้านักเรียน ชาย หญิง
5.ที่นอนอนุบาล
6.สื่อการเรียนการสอน
7.ทุนการศึกษา

– ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่.
ครู ประทุมพร อุตมณี โทร 094-602-6192.
ครู อนุสิษฐ์ ยาวิละ โทร 080-123-5325.

โรงเรียนที่ขาดแคลน 

โรงเรียนที่ขาดแคลน 

โรงเรียนที่ขาดแคลน 

โรงเรียนที่ขาดแคลน 

scroll to top