โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสารภี ศรีราม

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

08-8384-6348

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

เบอร์โทร 08-8384-6348

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1. สนามเด็กเล่น / เครื่องเล่นสนาม

2. ทุนการศึกษา

3. สีทาอาคารเรียน อาคารประกอบ

4. อุปกรณ์กีฬา

5. อุปกรณ์การเรียน

6. ชุดขาว (กิจกรรม “สวมชุดขาวเข้าวัดทุกวันพระ” 

ฯลฯ

scroll to top