โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) หมู่ 8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

ชื่อคนที่ประสานงาน

น.ส.จันทิมา  อิ๋วสกุล

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

086 9600702

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

ไลน์ไอดี : peng_ja

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมต้น จำนวน 32 ชุด

scroll to top