โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

089-5873328

 

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน


1. คูระบายน้ำเนื่องจากเวลาฝนตกน้ำท่วมอาคาร ป.4-6
2.สนามเด็กเล่นของอนุบาลเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน
3.ห้องสมุดเนื่องจากอาคารเรียนน้อยจึงไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแหล่ง
4.คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อนักเรียน (3คนต่อ1เครื่อง)
5.ทุนการศึกษาของนักเรียน เพราะส่วนใหญ่ครอบครัวของนักเรียนจะมีฐานะยากจนบางคนอยู่กับปู่ย่าตายาย

โรงเรียนที่ขาดแคลน
scroll to top