สามัคคีราษฎร์บำรุง

รายละเอียดของข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน

   โต๊ะเก้าอี๊นักเรียน จำนวน จำนวน 120 ชุด อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ทางเดินที่มีหลังคาระหว่างเดินไปห้องน้ำและรับประทานอาหาร


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260

ชื่อคนที่ประสานงาน

ปราณี บรรณสาร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 081-3770695

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

081-3770695

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

scroll to top