วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความต้องการที่จะได้ถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังฤดูฝนจะมีความยากลำบากมากในการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนมาก ทั้งผู้ปกครองที่ไปส่งและรับบุตรหลานที่เรียนที่โรงเรียนรวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ดังนั้งจึงขอวิงวอนผู้มีจิตเมตตาทั้งบริษัท/ห้าง/ร้าน/หรือบุคคลทั่วไปได้โปรดอนุเคราะห์บริจาคเงินงบประมาณเพื่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร จักขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาวัดแหลมเขาจันทร์

ชื่อคนที่ประสานงาน นายสุรพล บริสัย

เบอร์โทรผู้ประสานงาน (095) 928-3557

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected]

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)ิ borisai1965

scroll to top