โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
มีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงป.6 จำนวน 27 คน มีครูประจำการ 2 คน อัตราจ้าง 2 คน  มีครูไม่ครบชั้น โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ห้องน้ำ ทุนการศึกษานักเรียน และอุปกรณ์เครื่องครัว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนในทุกๆด้าน จึงไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงดังกล่าว อยากขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือ ติดต่อ ผอ.ปิยาภรณ์ หรือที่ ID:LINE 081-008-6246

โรงเรียนบ้านเขาดิน

ชื่อคนที่ประสานงานปิยาภรณ์ ภูฆัง

เบอร์โทรผู้ประสานงาน(081)008-6246
ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี) 0810086246
Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected]

วันที่ประกาศ 19-08-2019

scroll to top