บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์)พัทลุง

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวภูษณิศา เพชรศรี

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0866701214

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

@phusanisa3005

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ครูขาดแคลน เด็กต้องควบชั้น ห้องเรียนชำรุด ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก และรอบโรงเรียนไม่ได้รับการปรับปรุง

scroll to top