ครูบ้านนอก รุ่น 191 “ฝนพรำกลางดอย” วันที่ 8 -11 กรกฎาคม 2560

วันที่ 8 -11 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่แฮง ต.แม่สาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

รายละเอียดงานอาสา

  • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  • กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
    สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชาวเขา)
  • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน
  • ครูอาสาบ้านแม่แฮง

วันที่  8 กรกฎาคม 2560   ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )

07.30 – 9.00 น.   ทีมงานกระจกเงา   รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่ บขส. อ. ฝาง   หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่  096 808 3004   “พี่ต้นซุง”
(สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย)                

09.00 – 12.00 น.   เดินทางมาที่ อบต.แม่สาว / แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /  จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร     และปฐมนิเทศน์ 
เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าไปทำกิจกรรมในหมู่บ้าน  และในโรงเรียน     จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน    

13.00 น.  เดินทางลงพื้นที่ รถไปส่งถึงเชิงเขา ครูบ้านนอก เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 4 กม.                      

16.00 น.  เดินทางถึงหมู่บ้าน ไปรวมกันที่ โรงเรียน  ศศช. บ้านแม่แฮง จากนั้นเด็ก ๆ จะเลือกครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2 คน ( เเยกชาย – หญิง )   ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก           

19.00 น.  สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ   เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน  จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำหมู่บ้าน  และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืนค่ะครูอาสาบ้านแม่แฮง        

วันที่  9 กรกฎาคม 2560    (ครูอาสา)

07.00 น.  ครูบ้านนอก รับประทานอารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย  และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลยค่ะ  แต่ไม่ต้องกลัวนะค่ะ จะมีครูประจำการคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ ค่ะ 

08.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอนกันค่ะ 

08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นเดิม แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน 

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลยค่ะ

13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)

16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจเดินทางกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น  เรียนรู้วิถีชุมชน 

19.00 น.  สันทนาการ     กิจกรรมรอบกองไฟ 

20.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

ครูอาสาบ้านแม่แฮง
วันที่  10 กรกฎาคม 2560     ( อาสาพัฒนา ) 

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย  

08.00 น.  เจอ กันที่โรงเรียน – ปรับปรุงสภาพห้องเรียน ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยพวกเราเหล่าครูบ้านนอก จะช่วยกันลงแรงร่วมกับเด็กๆ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า

15.00 น.  เสร็จภาระกิจแล้ว ไปลงลำธาร เรียนรู้วิถีชาวบ้าน จับปลา หาผักมาทำกับข้าวมื้อเย็น

19.00 น.  ร่วมกันบริเวณกลางลานหมู่บ้านในคืนนี้จะมีการแสดง ” วัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ ”  จากชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน 

ครูบ้านนอกสามารถสวมชุดชนเผ่ามาร่วมงานในค่ำคืนนี้ได้

20.00 น.  สรุปกิจกรรม  ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้

21.00 น.  แยกย้ายเข้าที่พัก  

วันที่  11 กรกฎาคม 2560 ( วันร่ำลา )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย        

08.00 น.  รวมกันกลางลานหมู่บ้าน  ทำพิธีการร่ำลา คณะคุณครูให้ที่อยู่กับเด็กและสัญญากันว่าเราจะเขียนจดหมายหากันเพื่อเด็กน้อยจะเขียนหนังสือภาษาไทย และมีแรงบันดาลใจที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเค้าพร้อมกับแลก เปลี่ยนความรู้สึกดีๆพร้อมทั้งกิจกรรมส่งท้ายล่ำลาระหว่างคุณครูบ้านนอก ชาวบ้านและเด็กๆ ทุกคน  เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับ  ครูบ้านนอกแลกเปลี่ยนที่อยู่กันกับเด็ก เพื่อติดต่อสื่อสารกันต่อไป และร่ำลากัน  

10.00 น.  ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วันที่ ทำกิจกรรมร่วมกันมา 

12.00 น.  เดินทางไปลงไปวัดท่าตอน 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  (ครูบ้านนอกดูแลตัวเอง ตามอัธยาศัย)

15.30 น.  เดินทางไปส่งคณะครูบ้านนอก ส่งครูปบ้านนอกขึ้นรถที่ บขส. อ.ฝาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
3. อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพักครับ โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ที่ อำเภอฝาง
จุดนัดพบคือ ปั๊ม ปตท. ฝาง (อยู่ใจกลางเมือง) 

** การจองตั๋วเดินทางมาร่วมกิจกรรม **

 การเดินทางมา อ.ฝาง  เริ่มต้นจาก กรุงเทพ
บริษัทขนส่งจำกัด(หมอชิต 2)
02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311  http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1451
สาย 13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บ้านท่าตอน
18.30 น. ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
17.50 น. ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

บริษัทนิววิริยะยานยนต์  (หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7
ออก 07:00 น. ม.4ข (ปรับอากาศสองชั้น 52 ที่นั่ง)
ออก 16:30 น. ม.4พ (รถวีไอพี 2 ชั้น 36 ที่นั่ง)  ออก 17:45 น. ม.4ข

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอน
เด็ก ๆ ที่เราเข้าสอนจะเป็นเด็กชนเผ่าซึ่งเด็กๆ จะพูด และเขียนภาษาไทยไม่ชำนาญเหมือนเด็กในเมือง ครูสามารถเน้นเรื่องนี้ได้เลยค่ะ รบกวนอาสาสมัครจองตั๋วเดินทางไปกลับเลยนะ     กรุงเทพ- ฝาง / ฝาง – กรุงเทพ
เที่ยวกลับรบกวนรอบประมาณ16.00 น. เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาสาสมัครและระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่….

ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,050 บาท  

กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / เครื่องเล่นซีดี
2.อุปกรณ์การเรียน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. เสื้อกันฝนสำหรับเด็ก
5. ขนม ต่าง ๆ (ที่มีประโยชน์กับเด็กด้วยนะค่ะ เราไม่เน้นขนมขยะค่ะ)
6.ทุนสำหรับอาหารกลางวัน
7.
8.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร / สถานะยืนยัน เข้าร่วม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mail. [email protected] ต้นซุง 096 -808 -3004
หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

scroll to top