จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ โรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลความความเจริญ  โดยจะทำควบคู่ไปกับกิจกรรมเด็ก ซึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับพื้นที่ และงบประมาณที่ได้รับบริจาค โดย การซ่อม/สร้าง จะทำตามกำลังทรัพย์ที่ครูอาสาและผู้ที่ศรัทธาในการทำการ ช่วยเหลือสังคม ได้แบ่งปันไปสู่สังคมชนบท

สนามเด็กเล่นครูบ้านนอกครูอาสา 13073082ทาสีโรงเรียน 12734090_743005102503506_638327604909398442_n

1 wpid-1444027070408.jpg volunteer2