โรงเรียนบ้านดงบัง

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

โรงเรียนบ้านดงบัง

ชื่อคนที่ประสานงาน

กรรณิกา ทิพรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0817096621

email สำหรับติดต่อประสานงาน

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

 ทาสี ของเล่น  สื่ออนุบาล อุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุง ห้องเรียน

scroll to top