ร้านขงเบ้งอะไหล่ยนต์

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ร้านขงเบ้งอะไหล่ยนต์

ชื่อคนที่ประสานงาน

ว่าที่ร้อยตรี  สราวุธ  แสงปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

064 139 8866

email สำหรับติดต่อประสานงาน

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

1.ปากกา 

2.ดินสอ 

3.ไม้บันทัด

4.เครื่องคอมพิวเตอร์

5.เครื่องปริ้น

6.ข้าวสาร  อาหาร เมล็ดผัก  

หรือ อื่นที่สามารถพอช่วยกันได้ครับ  

สำหรับคอมพิวเตอร์  ทางร้านจะเป๋นคอมมือสอง  สเปคสูง   สามารถมอบให้ได้เดือนละ  1  เครื่อง  

scroll to top