บริษัทเพล็คซัส ไทยแลนด์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทเพล็คซัส ไทยแลนด์ จำกัด

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายกันต์กวี คงเอม

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0988879474

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

live_in_kram

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ต้องการทาสีห้องน้ำสำหรับนักเรียน

scroll to top