ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดต้องการสนับสนุน

วิศวฯอาสา พระจอมเกล้าพระนครเหนือชุมนุมวิศวอาสาพระจอมเกล้าพระนครเหนือต้องการสร้าง อาคารเรียนหรืออาคารอเนกประสงค์ ประเภทชั้นเดียว เป็นอาคารครึ่งปูน ครึ่งไม้ฝา ขนาดประมาณ 6×9 เมตร

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายภานุวัฒน์ สว่างศรี

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(084)100-8296

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)

ppsarm

วันที่แจ้งความจำนงค์

19-08-2019
scroll to top