ค่ายเสดมิถุนา63

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

ค่ายเสดมิถุนา63

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวภัคจิรา พวงรำ

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(095)641-8780

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)

mprxjira

ลงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ต้องการหมู่บ้านเล็กที่มีความต้องการด้านโครงสร้าง 4X8 เมตร จำนวนบ้านที่เข้าไปอาศัยร่วมได้ 10 หลัง เพื่อพักอาศัย 70 คน มีความขาดแคลนและต้องการค่ายอาสาเขาไปช่วย เป็นพื้นที่แถบภาคเหนือเช่น เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เป็นต้น

จังหวัด

เชียงราย

วันที่แจ้งความจำนงค์

23-01-2020
scroll to top