234-1sqL.jpg

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการครูบ้านนอก มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไปติดตั้งให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำประปา