215-e1544523085332.jpg

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 215

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 215 ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561

200ทำเนียบ200ปายย_180110_0022.jpg

ทำเนียบรุ่น200

ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 200 “รอยเท้านักเดินทาง” วันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 บ้านห้วยหมี ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน