สำหรับผู้เข้าร่วมที่เดินทางมาล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ท่านสามารถจองที่พักเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของมูลนิธิกระจกเงาได้

บ้านพอดีดิน กิจการเพื่อสังคมโดยมูลนิธิกระจกเงา รายได้จากการผลิต จำหน่าย หรือ การให้บริการ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม (SE) มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆกัน หรือที่เรียกว่า “Triple BOTTOM Line” การสร้างรายได้เพื่อประโยชน์ทางสังคม….

จองที่พัก ติดต่อ

Baanpordeedin it’s owned and run by The Mirror Foundation, a Thai grassroots NGO which works to help the ethic minorities of northern Thailand. the guesthoues is run as a social enterprise, so guest can not only stay in comfort but will also be assisting the work of the foundation.

ที่พักเชียงราย ใกล้ถนนคนเดิน
ที่พักเชียงราย ใกล้ถนนคนเดิน
เพิ่มเพื่อนเพื่อสนับสนุนและรับส่วนลดที่พัก

ที่ตั้ง