เทถนนคอนกรีตดอยเต่า

ถนนแห่งศรัทธาครูอาสา..

ด้วยแรงกาย แรงใจและแรงศรัทธาในการสร้างถนนครั้งนี้ ครูบ้านนอกรุ่นที่ 186  ทั้ง 15 ท่าน และชาวบ้าน ช่วยกันเทถนนคอนกรีตได้เป็นระยะทาง 50 เมตร  ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2560

 

ขอขอบคุณผู้บริจาค

  1. ลิต้า เบ็ญหรอหมาน      บริจาค 1200 บาท
  2. คุณชีระวิทย์  (ครูเส็ง)  และเพื่อน บริจาค 3,000 บาท
  3. ครูมอส “ศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวง”  10,000 บาท
  4. ครูน้ำอ้อย 750 บาท
  5. ครูพญาแมนขอมดำดิน 1,500  บาท

ยอดค่าใช้จ่ายสำหรับการทำถนน

  1. ปูน 80 ถุง 12,000 บาท
  2. ค่าขนส่ง 5600  บาท
  3. ช่วยค่าน้ำมันรถชาวบ้าน 3,000 บาท

scroll to top