เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

Anonymous User

Anonymous

December 3, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

นายอนุกุล

December 3, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ธเ

ธันยาพร เตชาธาราทิพย์

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
สก

สราทร กิจจุลลจาริต

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ทว

ทัตพงศ์ ว

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

พนักงานบริษัทมิตรโพรเจคท์เซอร์วิสเซส จำกัด

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
Anonymous User

Anonymous

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ธเ

ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิย

December 2, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
พณ

พลอย ณรงค์ฤทธิ์

December 1, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
จห

จิณพัฎ หงส์ธนรัตน์

December 1, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
พร

พัชรินทร์​ รักสัตย์

December 1, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
Anonymous User

Anonymous

December 1, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
scroll to top