เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สย

สุดาจันทร์ ยิ้มเยื้อน

ภเ

ภัทรวรินทร์ธร เพชรอาวุธ

f

fern

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

นท

นางสาว ทวีสุข ทองสรรพ์

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

AS

Amy Sanhathai

กพ

กรักกฎ พรหมมูล

เต

เปรมวดี ต้นตระกูล

สร

สุวจี รักเจริญ​

scroll to top