อาสามาเติมน้ำให้ป่า

ครูบ้านนอก อาสาเติมน้ำให้ป่า

ชวนมาเติมน้ำให้ป่า โดยมีกิจกรรมทำระบบสำรองน้ำสำหรับดับไฟป่าในปีหน้า เข้าป่าไปขุดหน่อไม้ เก็บผัก และทำอาหารในกระบอกไม้ไผ่

บ้านลีผ่า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

  • ไม่ได้นอนในหมู่บ้าน ทางโครงการจัดที่พักไว้ให้ในมูลนิธิฯ

วันแรก ( Who are you ? )

เด็ก ๆ จะอาสาเป็นครูของเราพาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวใกล้หมู่บ้าน 

07.00 น. รับคณะครูบ้านนอก ที่สถานนีขนส่งส่งผู้โดยสาร 2 (ตะเคียนคู่) บริเวณเสาธง บขส

08.00 น. ทำความรู้จักครูอาสา ( กิจกรรม Check in )

–   ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรมร่วมกัน

–   แจ้งกำหนดการของกิจกรรม

10.00 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องน้อย

–   กิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่าง เด็ก กับครูอาสา

–   สันทนาการ เกมส์เรียนรู้. 

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งครูและเด็ก 

13.30 น. กิจกรรมไกด์ต้วน้อย

–   ครูอาสาเยื่ยมชุมชนและบ้านเด็กในหมู่บ้าน 

–   ออกเดินทางไปแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาและต้นไม้ ศึกษาระบบนิเวศในน้ำ

16.30 น. ครูอาสาเอากระเป๋าเข้าที่พัก พักผ่อนคลาย โดยจะแบ่งบ้านพักชาย หญิง และเตรียมตัวรับ

ประทานอาหารเย็น

19.00 น. เจอกันลานหน้าเวที่ 

–   กิจกรรมนับดาวเผามัน รอบกองไฟ

–   สรุปกิจกรรมของวันนี้ และวางแผนเตรียมงานของวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อน 

วันที่สอง  ( อาสา..Fat Burn )

วันนี้เราจะเดินทางไปลงแรงบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านลีผ่าเพื่อไปวางระบบน้ำใช้กับไฟป่า 

07.45 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

09.00 น. เดินทางขึ้นเขาวัดใจ (เขตป่าชุมชนของหมู่บ้านลีผ่า )ข้างมูลนิธิกระเงาเพื่อว่างระบบน้ำ สำรอง เพื่อเตรียมระบบน้ำสำหรับ ไฟป่าในฤดูแล้ง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันบนดอย

13.30 น. ทำกิจกรรมต่อจากภาคเช้า

17.00 น. ครูอาสาเตรียมการแสดงและแยกย้ายเข้าที่พัก พักผ่อนคลาย รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. สรุปกิจกรรม และวางแผนงานขอวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามบ้านพัก

22.00 น. ค่ำคืนนี้ครูบ้านนอกเตรียมการแสดงให้ชุมชนรับชม และรับชมการแสดงพื้นบ้านของเด็กๆใน หมู่บ้าน  อวยพรและขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน (เจอกันลานหน้าเวที่)

วันที่สาม..  (เรียนรู้…ทักษะชีวิต)

วันนี้วันสุดท้ายของการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ล่ำลาเด็กๆ

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. กิจกรรม “กินอยู่กับป่า” เข้าป่า เก็บผักกูด และหาหน่อไม้ จับปลา ฯลฯ

–   การใช้ทักษะในการเข้าป่าของชาวหาของในป่า เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำ อาหารเที่ยง

–   ครูอาสาและเด็กๆ ช่วยกันปรุงอาหาร 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับเด็กๆ ชาวบ้าน

13.30 น. กิจกรรมกรรมปลูกกล้วยป่า เพื่อมความสร้างชุ่มชื่นให้กับดิน และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใน หน้าแล้ง

15.00 น. สรุปกิจกรรมของวันนี้ แยกย้ายและพักผ่อน เตรียมสัมภาระ

16.15 น.  ออกจากกระจกเงา ส่งครูบ้านนอกขึ้นรถในเมือง .17.00 น. ส่งครูอาสาถึง บขส.  แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  • กิจกรรมอาจจะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 1,850 บาท/คน

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

สำหรับ

  • ค่าเช่ารถสองแถว +  น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ (ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม )
  • ค่าอาหาร
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ของที่ระลึก 1 ชิ้น จากร้านอีบ้านนอก
  • ค่าประสานงานในพื้นที่

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เลขที่บัญชีโครงการฯ  “ชื่อบัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายเลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ 

scroll to top