มอบทุนบริจาคศศช.แม่ฝางหลวง

{:th}

กองทุนครูบ้านนอกเพื่อบริจาคซื้ออุปกรณ์การเรียน/เครื่องใช้ในศูนย์

เนื่องในโอกาสที่ครูบ้านนอกรุ่นที่ 175 ได้เข้าไปทำกิจกรรม การสอน และทำสนามเด็กเล่นให้กับทาง ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่ฝางหลวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ทางโครงการฯและคณะครูบ้านนอกที่มาร่วมกิจกรรม ได้สมทบทุนร่วมกันได้จำนวน 10,000 บาท และได้มอบกับทาง ศศช. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ในศูนย์ เช่น ถาดหลุม คูลเลอร์หม้อน้ำ

{:}{:en}

{:}

Leave a Reply

scroll to top