ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบ้านห้วยชมพู

กองทุนครูบ้านนอก โครงการครูบ้านนอก  และคณะครูบ้านนอกรุ่นที่ 161  เข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ศาลาเก็บอุปกรณ์ไฟป่า และป้ายเลขที่บ้าน หมู่บ้านห้วยชมพู ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 25 -28 กันยายน 2557

รายนามผู้บริจาค

1.คุณ มลฤดี สุรกิจชัย

2.คุณ นันท์นภัส (อิ่มใจ)

3500

500

 

 

Leave a Reply

scroll to top