ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอก220

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 220
ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2562

ครูโอม
ประธานรุ่น
ครูป๊อบปี้
ครูพลอย
ครูอาย
ครูนัฐ
ครูลิ้ม
ครูแมน
ครูไท้เผ่ง
ครูก๊อด
ครูนัท
ครูแอ้
ครูอบเชย
ครูเล็ก
ครูบัว
ครูแจน
ครูป่าน
ครูเหมย
ครูหยก
scroll to top