คุณสมบัติครูบ้านนอก

  • มีหัวใจทั้ง 4 ห้องที่พร้อมจะเปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันและรับความรักความอบอุ่น
  • มีรอยยิ้มและอ้อมกอดใหญ่ๆเพื่อมาสัมผัสและกอดเด็กๆด้วยกัน
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือ ถ้าน้อยกว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
  • กินง่าย อยู่ง่ายเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม
  • ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดดรักธรรมชาติและทะเล ภูเขาลำเนาไพร
  • อดทน ลุยทุกสถานการณ์ /นั่งรถได้เวลานาน / เดินขึ้นป่าเขาลำเนาไพรได้บางสถานการณ์
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวเอง
ครูอาสาสอนหนังสือ