ครูบ้านนอกรุ่นที่ 239 ผาลั้ง โรงเรียนในม่านเมฆ

กำหนดการครูบ้านนอก

รุ่น 239  ผาลั้ง โรงเรียนในม่านเมฆ

ระหว่าง 13-16 กรกฎาคม 2565

13 กรกฎาคม 2565 วันแห่งการเดินทาง

08:30 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอก รอรับคณะครูบ้านนอก ที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่” ติดต่อ 065-4891716 (ครูเบญ) ออกเดินทางจากสถานีขนส่งมาปฐมนิเทศกิจกรรม ที่มูลนิธิกระจกเงา  กิจกรรมแนะนำตัว/ทำความรู้จักกันจนถึงเวลา 11:30 น. พักทานข้าวเที่ยงพร้อมกัน

12:00 น. ออกเดินทางจากกระจกเงา ไปหมู่บ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมพู จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

14:30 น. เดินทางมาถึงศูนย์เด็กเล็กบ้านผาลั้ง จากตรงนี้เริ่มกิจกรรมโดยการเดินเพื่อการเรียนรู้ เราจะต้องเดินเท้าเข้าโรงเรียนระยะทาง 3-4 กิโลเมตร ฟิตร่างกายมาให้พร้อม

17:00 น. ชี้แจงภารกิจก่อนจะให้ครูแยกย้ายเข้าที่พัก โดยที่จะมีเสบียงอาหารให้ตลอดระยะเวลาตอนทำกิจกรรม (ครูอาสาสามารถโชว์ฝีมือได้นะคะ)

17:30 น. แยกย้ายกันเข้าที่พักโดยแยกชาย-หญิง เก็บของสัมภาระเข้าที่พัก

19:00 น. ครูบ้านนอกพร้อมกันที่อาคารเรียน ค่ำคืนนี้เราจะมารู้จักพื้นที่ผ่านกระบวนการเวทีชุมชนถาม ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับชุมชนและโรงเรียน โดยเราเชิญผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการชุมชน และคณะครู

21:00 น. แยกย้ายกลับที่พัก พักพักผ่อนเตรียมพลังมาสู้กับเด็ก ๆ ในวันรุ่งขึ้น

14 กรกฎาคม 2565 วันแห่งการสร้างความดี

07:30 น. คณะครูบ้านนอกตื่นมาสูดอากาศ จิบชา กาแฟอุ่น ๆ เคล้าสายหมอก พร้อมทานอาหารเช้าร่วมกันที่โรงอาหารเช้านี้

08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียน และออกกำลังกายยามเช้าแก้หนาว ปรับสภาพให้ครูพร้อมกับการสอนในเช้านี้

09:00-11:30 น. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกลงแรงซ่อมแซมห้องสมุด/ห้องน้ำ กลุ่มที่สองทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆ

12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับเด็ก ๆ

13:00 น. ทำกิจกรรมต่อจากภาคเช้า

16:00 น. เลิกกิจกรรมพักผ่อน ครูบ้านนอกสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในชุมชน โดยให้เด็ก ๆ เป็นไกด์ตัวน้อยพาครูเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย และกลับโรงเรียนเพื่อช่วยกันประกอบอาหารเย็น ทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนในภาคกลางคืน

19:00 น. พร้อมกันที่โรงเรียน คืนนี้เราจะมีกิจกรรมครูบ้านนอกสัมพันธ์ เล่นเกมส์ ร้องเพลงในรูปแบบบ้านนอก รวมไปถึงสรุปกิจกรรมการสอน

21:30 น. แยกย้ายกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15 กรกฎาคม2565

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า  

              ภาคเช้า ทำกิจกรรมห้องสมุดต่อ

 12:00 น.รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมเด็ก ๆ

 ภาคบ่าย พาไปเรียนรู้เรื่องการปักผ้าชาวเมี่ยน

12:00 น.รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมเด็ก ๆ

15:00 น. แยกย้าย เพื่อเตรียมการแสดงในภาคค่ำ

16:00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ภาคกลางคืนซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของครูบ้านนอก

19:00 น. พร้อมกันที่ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านผาลั้ง มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการแสดงของชนเผ่าเมี่ยน  โดยเด็ก ๆ และกลุ่มแม่บ้าน คณะครูบ้านนอกต้องแลกเปลี่ยน โดยมีชุดการแสดงเราจะแบ่งกลุ่มกัน นะคะ

22:00 น. สรุปงาน เลือกประธานรุ่น และพิธีเทียน

23:00 น. แยกย้ายกลับบ้านพัก และพักผ่อน

16 กรกฎาคม 25565

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า

09:00 น. ครูบ้านนอก พร้อมกันที่โรงเรียนบ้านผาลั้ง เพื่อทำกิจกรรมล่ำลาสัญญาจะคิดถึงกัน

09:30 น. เดินทางออกจากบ้านผาลั้ง แวะดื่มกาแฟ

11:00 น. เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไร่สิงห์ปาร์ค

13:00 น. ออกจากไร่สิงห์ปาร์ค ไปส่งคณะครูบ้านนอกในตัวเมืองเชียงราย/สถานีขนส่งแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่” เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ

 ( ท่านไหนเดินทางกลับก่อนโปรแกรมที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยนะคะ)

** กิจกรรมสามารถเปลี่ยนได้ตามตามสถาณการณ์ **

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น !!

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 3,250 บาท / ท่าน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อยืนยัน

**หมายเหตุ**

โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมเพื่อเป็นการยืนยัน ก่อนเริ่มกิจกรรมครูบ้านนอก 10 วัน

การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน ธนาคาร ฯ " ชื่อบัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 507-410188-8  จำนวน 3,250 บาท "

หลักฐานการโอน

สำหรับ

ค่าเช่ารถสองแถว +  น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม )

ค่าอาหาร ถึงมื้อเช้าวันอาทิตย์

ประกันอุบัติเหตุ

ของที่ระลึก 1 ชิ้น

เนื่องจากกิจกรรม ไม่ได้รับทุนหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่ากิจกรรมทั้งหมด(ในลักษณะหารเฉลี่ย)

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

แจ้งเพื่อทราบ !!

เนื่องด้วยสถารการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิกระจกเงา มีมาตราการ การตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมทำกิจกรรม  จึงอยากขอความร่วมมือตามข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. โปรดส่งผลตรวจ ATK ช่วงเช้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชั่วโมง
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
  3. หากท่านใดพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม คันคอ มีไข้  ในระหว่างทำกิจกรรม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ และทำการแยกตัวออกมา ทันที 

สามารถร่วมสมทบทุนการซ่อม สร้างได้ที่ กองทุนเด็กดอย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย เลขบัญชี 507-410185-4

หลักฐานการโอน

ห้องน้ำชำรุด

scroll to top