สิ่งของจำเป็นที่ต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ของใช้ส่วนตัว

 • ถุงนอน, (จำเป็นมาก)
 • ไฟฉาย , ยากันยุง,
 • รองเท้าสำหรับเดินลุย ขึ้นเขาบ้าง ตามโอกาส
 • กระเป๋าเป้สะพาย  (เลี่ยงใช้กระเป๋าลาก ในบางรุ่นจะต้องแบกสะพายของเข้าหมู่บ้านเอง)
 • อุปกรณ์ของใช้ตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันฝน แว่น หมวก กันแดด

ต้องทำอะไรบ้าง…

 • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย
  โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
 • กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
  สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
  และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชาวเขา)
 • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน

เตรียมตัวอย่างไร…

 • ฝึกยิ้มที่ดูแล้วใจดีมาก
 • ฝึกการสื่อสารโดยใช้ท่าทางประกอบ
 • เตรียมตัวเป็นคนช่างพูด ช่างคุย
 • เตรียมกิจกรรม  อันประกอบด้วย
  เกม เพลง นิทาน มายากล การกีฬานานาชนิด หรือทักษะพิเศษเฉพาะตัวมาล่อหลอกเล่นกับเด็ก เพื่อให้เด็กเล่นและคุยกับเรา หรือเตรียมอุปกรณ์เพิ่ม
  เติมมาประกอบเช่น อุปกรณ์วาดรูป หรือของเล่นอื่น ๆ
 • เตรียมหัวใจ เพื่อ
  มาลุย และฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมกับเด็ก และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  (ชาวเขา) เตรียมใจและฟิตซ้อมร่างกายในการเดินดอย
  (งานนี้อายุไม่เกี่ยวคะ ขอหัวใจและสุขภาพสำคัญคะ)  เพราะมีบางวันที่เราจะไปทำไร่กับชาวบ้านหรือเข้าป่าไปกับกลุ่มเยาวชนไป หาหน่อไม้ ผักกูด ยิงนก
  จับปลากันตามวิถีวัฒนธรรมคนชนเผ่ากันคะ
 • เตรียมตัว  สำหรับ
  ความพร้อมที่จะปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมคนดอยด้วยนะคะ และสิ่งที่ต้องเจออันดับแรก คือ เราจะแบ่งครูพักบ้านเด็กๆ
  หลังละ 2 คน ซึ่จะมีการจัดสรรอาหารให้  (ครั้งเดียวตลอดโปรแกรม)  ก็อาจต้องโชว์ฝีมือทำอาหารด้วยคะ
 • เตรียมอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอน
  เช่น ชุดนักเรียนมือสอง หรือชุดลูกเสือ ยุวกาชาด อุปกรณ์กีฬา

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาได้

 • อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
 • สารคดี โปสเตอร์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
 • หนังสือนิทานภาพ  การ์ตูนสำหรับเด็ก
 • อุปกรณ์วาดเขียน  อุปกรณ์ทำงานศิลปะ  สีไม้  สีเทียน  กระดาษวาดรูปและอุปกรณ์ศิลปอื่น ๆ
 • ยารักษาโรค  ยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและโรงเรียน
 • อุปกรณ์กีฬาและของเล่นต่าง ๆ
 • อุปกรณ์การเรียน  สมุด  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด ฯลฯ
 • ขนม สำหรับทำกิจกรรม  หรือนมสำหรับเด็กเล็ก ในชุมชน
 • รองเท้าแตะสำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่เด็กเล็ก ถึง เด็กโต

การตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 • หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการครูบ้านนอกในรุ่นทีท่านสนใจ  เมื่อทางทีมงานได้รับใบสมัคร  ก็จะมีการส่งเมล์ตอบรับการเข้าร่วมโครงการในรุ่น นั้น ๆ  ไปยังท่านทางอีเมล์อีกครั้งหนึ่ง
 • หรือท่านใดที่สมัครเข้ามาแต่มิได้ระบุรุ่น  ทางโครงการครูบ้านนอกก็จะทำการส่งข่าวสารครูบ้านนอกให้รับรู้ต่อไป

活動の詳細

 • タイの子供たちのタイ語能力発達促進をする。
 • 特に会話及び聴解といったコミュニケーション能力。

■生活科目学習

子供に自分の考えを持つこと、主張できること、自分自身及び自分のアイデンティティ(山岳民族であること)に自信と誇りを持ちながら他の人とコミュニケーションが取れること、つまり生活技能(Life Skill) を身につけさせる。

■子供の好奇心を刺激することによって既知の領域を超え、未知の分野へ導く。

準備すべきこと(もの)及び技能

■笑顔作りの練習。

■身振りでのコミュニケーション練習。

■おしゃべり上手な人になる練習。

■子供の興味を引き出すような活動、例えば、ゲーム、歌、朗読、手品、或いは特技などの準備。

■心身の準備。

子供たちと山道散策などの活動ができるように心身共に鍛えると同時に山岳民族のライフスタイルに対する理解を深めておく。(この活動は年齢を問わず、誰にでも出来ます。村人の畑仕事のお手伝いや青年団体と一緒に山奥へ山菜取り、竹の子探し、釣りに行くことがあります。)

■支度

山岳民族のライフスタイル及び周囲に素早く慣れることが望ましい。一つの山岳民族の子供の家に指導員2人に泊まってもらうため、自炊する必要がある。

手配できる物

■補助教材。例、ノート、鉛筆、けしゴム、定規など。

■絵本と子供のための漫画

■絵を描く道具。例、画用紙、クレヨンなど。

■薬

■お菓子。活動する時、子供たちに配る。

■子供のサンダル

申請したと回答

■興味がある活動を申請した後で、申請書をもらったら、方にメールで回答します。

■申請する。でも、興味がある活動を決めない場合はメールで活動の内容を送る。{:}