ครูบ้านนอกรุ่นที่224c2.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 224 วันที่ 12-15 กันยายน 2562

หน้าฝนนี้ ชวนไปค่ายอาสาที่บ้านแม่แฮง ชนเผ่าลาหู่ เตรียมปอดมารับอากาศบริสุทธิ์ เตรียมหัวใจมาเปิดรับประสบการณ์ เตรียมกายมาออกแรง พร้อมหรือยัง?

kbn223s.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 223 วันที่ 10-13 สิงหาคม 2562

บ้านห้วยชมพู หมู่บ้านชนเผ่าลาหู่ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ไม่มีไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ต้องลงไปเรียนข้างล่าง และกลับมาที่หมู่บ้านในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์