โรงเรียนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ

แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ

*เพื่อที่ทางเราจะได้ลงข้อมูลของท่านให้กับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ


สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มข้อมูลให้เรา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเข้ามาดู ได้สนับสนุน.


สามารถใส่รูปภาพแทรกได้ โดยฝากรูปที่เว็บ https://www.img.in.th/ แล้วก๊อบลิ้งค์ Direct link แทรกรูปในเมนู Insert Image
รูปปัจจุบันของสถานที่ (จำเป็นต้องมี)
scroll to top