ครูบ้านนอกรุ่นที่ 231 “เมล็ดพันธุ์อาสา ณ บ้านลอบือ” วันที่ 25 -28 กรกฎาคม 2563

กำหนดการบ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 231
25 – 28 กรกฎาคม 2563
บ้านลอบือ ต.แม่ยาว อ.เมือง เชียงราย

วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2563…. (เริ่มต้นค้นหา …วันแรกของการเดินทาง)

08.00 น.   ทีมงานรอรับที่ บขส.เชียงราย(บขส.ใหม่ ตะเคียนคู่).จุดนัดพบเราคือหน้าอาคารผู้โดยสาร หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่ 098 780 4379  ใครที่มาถึงเช้ามาก สามารถทำธุระส่วนตัวและรับประทานมื้อเช้าตามอัธยาศัย

9.00 – 12.00 น.ถึง ” มูลนิธิกระจกเงา ” แยกย้ายทำธุระส่วนตัว   จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร เจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร และพาเดินชมสถานที่  รู้จักโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา   หลังจากเยี่ยมชมสถานที่  รู้จักโครงการต่าง ๆ แล้ว   เราจะมานั่งล้อมวงพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม และจัดกลุ่มเข้าพักในบ้านของเด็ก ๆ หลังละ 2-3 คน

12.00 น. พักทานมื้อเที่ยงร่วมกัน
13.00 น. ออกเดินทางจากมูลนิธิฯ เข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพถนน

พอถึงหมู่บ้านเราจะได้พบเด็ก ๆ ตัวเล็ก และชาวบ้าน  รอรับพวกเราอยู่  เราจะทำความรู้จักเด็ก ๆ  และชาวบ้าน  เด็ก ๆ  เลือกครูเข้าบ้าน   ไปพบกับ  หงะเอ  (แม่)  –  หงะปา (พ่อ) ของเด็กๆ  บ้านที่คุณครูเข้าพัก  1  หลัง  คุณครูนอน  2  ท่าน   คุณครูทำความรู้จักสมาชิกในครอบครัวที่เข้าพัก    จากนั้นเริ่มลงมือลุยทำอาหารเย็น  สำหรับอาหารมื้อแรกของคุณครู  ได้เลยค่ะ  อย่าลืมชิมน้ำพริกลาหู่  ฝีมือของหงะเอ  หงะปา  กันนะ

สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้ว มีกิจกรรมสันทนาการ โดยครูบ้านนอก จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม  จากผู้นำหมู่บ้านและสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้   สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืน

วันอาทิยต์ที่  26  กรกฎาคม 2563  (วันแห่งการป็นครู )

วันนี้เราจะนัดเจอกันที่ลานหมู่บ้าน  ครูอย่าลืมห่อข้าวของตนเองและเด็ก ๆ ด้วยนะ

8.00 น.   เจอกันที่ลานหมู่บ้าน ครูและเด็ก ๆ ร่วมออกกำลังกายเพื่อขยับเส้นสายก่อน
8.30 น.    คุณครูพร้อมเด็ก ๆ   และเราจะแนะนำตัวกับเด็ก ๆ อีกครั้งหน้าเสาธง ในวันนี้เราจะทำการเรียนการสอนกันทั้งหมู่บ้าน  ซึ่งจะมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโต   คละกันไป   การเรียนการสอนเราจะเน้นแบบบูรณาการนะค่ะ   จากนั้นเราแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น  4  ฐานการเรียนรู้    และแบ่งเด็ก ๆ ตามฐานที่ครูบ้านนอกประจำอยู่   ส่วนเด็ก ๆ ทางทีมงานจะแบ่งให้ ตามช่วงวัย โดยมีกิจกรรมแต่ละด้าน
– ศิลปะ – ภาษา – ดนตรี (เสียงจากร่างกาย) -ภูมิศาสตร์ในชุมชน – ธรรมชาติ

12.00  น.   ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลยค่ะ
13.00  น.   กิจกรรม นักสืบสายน้ำ พาเด็กๆ ลงไปศึกษา ระบบนิเวศในน้ำ
15.00 น. กลับมาเจอกันเพื่อสำรวจสัตว์น้ำในชุมชนที่ได้สำรวจมา

16.00 น.  กลับหมู่บ้านพร้อมเด็ก ๆ   เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียง่ายของชาวบ้าน  เก็บผัก  ให้อาหารสัตว์  ตำข้าวตามวิถีดั้งเดิม
19.00 น. นัดเจอกัน ณ ลานหมู่บ้าน สันทนการกับเด็กๆ จากนั้นจะเป็นการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
21.30 น.  แยกย้ายพักผ่อน

วันจันทร์ที่  27 กรกฎาคม 2563  ( เรียนรู้เขา – เรียนรู้เรา)

วันนี้เราจะไปลงแรง ช่วยชาวบ้านว่านกล้าและดำนา เรียนรู้จากการลงมือทำ คนกินข้าว จะได้ปลูกข้าว คนดื่มน้ำจะได้เห็นต้นน้ำ เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นชาวนา ที่มีคนกล่าวว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

08.00  น.   ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ  พร้อมกัน ณ ลานหมู่บ้าน อย่าลืมห่อข้าวไปกินที่ทุ่งนาด้วยนะ พร้อมกันออกเดินทางจากหมู่บ้านไปทุ่งนา เรียนรู้และลงมือ การทำนา หว่านกล้าข้าว และดำนา
12.00  น.  พักทานข้าวเที่ยง

13.30  น.  หลังจากอิ่มหนำสำหรับกันแล้ว ล้างตัวเดินกลับหมู่บ้าน เพื่อ กลับมาแข่งกีฬา สามัคคี ระหว่างครูอาสาและเด็กๆ
14.00 – 15.30 น. กิจกรรมกีฬาสี
16.00 น. แยกย้ายกันพักทำภาระกิจส่วนตัว ครูบ้านนอกอย่าลืมซ้อมการแสดงสำหรับโชว์ในค่ำคืนนี้
19.00 น.กิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟ  ในคืนวันนี้ชาวบ้าน  และเด็ก ๆ จะมีการแสดงซึ่งเป้ฯการแสดงในชุนชนเผ่าเพื่อให้ทางคณะครูบ้านนอกได้ดูกันด้วย

  วันอังคารที่  28  กรกฎาคม 2563   (วันแห่งการร่ำลา)

 08.00  น.  คณะครูบ้านนอก   หงะเอ  –  หงะปา  และเด็ก ๆ  พร้อมกันที่ลานหมู่บ้านเพื่อทำล่ำลา  ตัวแทนครูบ้านนอกกล่าวขอบคุณชาวบ้าน   

สรุปงานครูบ้านนอก  ภาพรวมทั้งหมดที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้  และสรุปกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมดจากนั้น เดินทางไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงราย   วัดร่องขุ่น     เราจะทานมื้อเที่ยงที่นั้น

12.30 น. ส่งครูบ้านนอก ที่สถานีขนส่ง แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมที่ประสงค์จะรับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้จัดพิมพ์เตรียมและมอบให้ในวันเสร็จกิจกรรม
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 2750 บาท/คน

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

การยืนยัน / โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรม

ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,750 บาท หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว ถ่ายรูปสลิป แนบส่งเมล มาแจ้งยืนยันการโอน [email protected] หรือแจ้งทางหน้าเว็บ https://bannok.com/volunteers/confirm-payment

*กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม.
Email. [email protected] 096 808 3004, 098 780 4379
หรือโทร…053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์
ครูอาสาสอนหนังสือบนดอย

scroll to top