ครูบ้านนอกรุ่นที่ 231 บ้านห้วยขม วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 231 “อาสาพิทักษ์สายน้ำ”
ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2563
ผาแป้น บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

บ้านห้วยขมนอก และอีก 6 หย่อมบ้านบริวาร เป็นชุมชนที่หลากหลายด้วยชาติพันธุ์ ทั้งปกาเกอญอ อาข่า และลาหู่ มีสายน้ำแม่ยาวหล่อเลี้ยงชีวิต ความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้สารเคมีในการเกษตร การบุกรุกถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน ประกอบกับการสัมปทานป่าในอดีต ทำให้ผืนป่าดั้งเดิมกลายเป็นเขาหัวโล้น ส่งผลให้แม่น้ำยาวแห้งแล้ง ทุกหย่อมบ้านมารวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูป่า 600 ไร่นี้ และ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ไปยังคนรุ่นใหม่ ก่อเกิดเป็น “เก่อญอโพพิทักษ์สายน้ำ” ในปี 2547 เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ลำน้ำแม่ยาวจนถึงทุกวันนี้

วันอาทิตย์ที่  12  เมษายน  2563 
08.30 น.  ทีมงานกระจกเงา  จะนำไปรอรับที่  สถานีขนส่งเชียงรายแห่งใหม่ (ตะเคียนคู่) หากครูบ้านนอกมาถึงก่อนเวลานัด สามารถหาอะไรทานมื้อเช้าก่อน จากนั้นเราจะเดินทางสู่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย (เบอร์ประสานงาน 098 780 4379)
09.30 น. – 10.30 น.  เมื่อถึง ” มูลนิธิกระจกเงา ” เริ่มปฐมนิเทศ แนะนำตัว พื้นที่กิจกรรม แจงรายละเอียดกิจกรรม
10.30 น.  เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมงาน
12.30 น.  พักทานมื้อเที่ยงร่วมกัน (ข้าวห่อใบตอง)
13.30 น.  เริ่มเตรียมกิจกรรมต่อในภาคบ่าย
16.30 น.  ประชุมกับทีมแกนนำเยาวชน / ทีมงานชุมชน เพื่อแบ่งทีม แจงงานแต่ละส่วน
17.30 น.​ แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว เมื่อเสร็จแล้ว มารับประทานมื้อค่ำร่วมกัน
19.00 น. เวทีชุมชน คุยกับผู้นำ หมู่บ้าน  สรุป งานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้ 

วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2563 

05.30 น. ตื่นมาทำภาระกิจส่วนตัวและเตรียมอาหาร วันนี้น้องๆ เยาวชนจากหมู่บ้านจะเดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรม เป็นวันแรก
07.00 น. ทานมื้อเช้าร่วมกัน
08.00 น. เตรียมความพร้อม
– ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย
– แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมย่อย
12.00 น. พักเที่ยงทานข้าวร่วมกัน
13.30 น. การเดินศึกษาธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยแบ่งกลุ่มออกไปศึกษาตามเส้นทางต่างๆ
15.00 น. สรุปกิจกรรม
16.30 น. เหนื่อยยแล้ว แยกย้ายพักผ่อน กลับบ้านพัก ทำภาระกิจส่วนตัว
18.00 น. ทานมื้อเย็นร่วมกัน
19.00 น. มาประชุมสรุปงานร่วมกัน(ครูบ้านนอก)
21.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่  14  เมษายน  2563 

08.00 น. หลังจากทานมื้อเช้าเสร็จแล้ว วันนี้เราจะเข้าป่า เพื่อทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
– “ยิงโก๋ง” คือเอาเมล็ดพืชที่คนและสัตว์สามารถกินได้ เช่น เม็ดมะขามป้อม ลำไย ลิ้นจี่ มาปั้นในดินเหนียว ตากให้แห้ง แล้วก็ใช้ไม้ง่ามหนังยางยิงเข้าไปในป่า เราจะทำกันใน บริเวณป่าต้นน้ำ”
– “มือปืน” จะขึ้นไปสำรวจป่าต้นน้ำก่อน พวกเขาพบว่า “ต้นน้ำ” นั้นเป็นสายน้ำเล็กนิดเดียว แต่ต้นน้ำเล็กๆ หลายสายมารวมกัน ก็กลายเป็นสายน้ำใหญ่ ถ้ามีต้นไม้มาก สายน้ำก็มากตาม
– ปลูกป่าต้นน้ำ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ตามแหล่งน้ำสำคัญ
– ปล่อยปลา เพิ่มจำนวนปลาในแหล่งน้ำ

12.00 น. หิวแล้วว ทานข้าวร่วมกัน
13.00 น. ทำฝาย ซ่อมแชม ทำบ้านปลา เพื่อการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์ปลา
16.30 น. หมดพลัง แยกย้ายกันพักผ่อน

18.00 น. ทานมื้อเย็นร่วมกัน
21.00 น. เสร็จจากกิจกรรมบันเทิงแล้วเรามาสรุปงาน พูดคุยเเลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
22.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน

วันพุธที่  15  มษายน  2563
08.00 น. หลัง ทานมื้อเช้าแล้ววันนี้มีกิจกรรมการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำอย่างง่ายและการเป็นนักสืบสายน้ำของชุมชน
10.30 น. สรุปผลกิจกรรม

12.00 น.ทานมื้อเที่ยงร่วมกัน
13.00 น. เวทีให้ความรู้ โดยวิทยากร เรื่องการอนุรักษ์ และ งานสิ่งแวดล้อม
14.00 น. ถอดบทเรียน สรุปกิจกรรม แต่ละประเด็น เช่น การมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศต้นน้ำ
15.00 น. ช่วยกันเก็บ เคลียร์พื้นที่ให้สะอาด และขนสัมภาระนำส่งคืนชุมชน อาทิ เช่น โต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้
16.30 น. ส่งครูอาสากลับเข้าในเมือง
17.30 น. ถึงสถานีขนส่งในเมือง แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ. รายละเอียดกิจกรรม อาจจะปรับตามความเหมาะสม

รับสมัครวันนี้ – 5 เมษายน 2563

กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมทบบริจาคค่าลงทะเบียน/คน 2,550 บาท*

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

การโอน
ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,550 บาท   หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว  เขียนชื่อ เบอร์โทร ส่งมาที่เมล [email protected]  กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

อาสาไปพิทักษ์สายน้ำแม่ยาว เชียงราย
scroll to top