ครูบ้านนอกรุ่น 186 ” อาสา(นำ)ทำทาง” 13 – 16 เมษายน 2560

ณ ศศช.บ้านดอยหลวง ต.มืดกา อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่างวันที่  13 – 16  เมษายน 2560

ลงทะเบียนหน้าเว็บ https://goo.gl/forms/rCW0nCbQY7gf6zok2

รายชื่อผู้ยืนยันแล้ว https://goo.gl/BA2sPg

(กรุณาอ่านกำหนดการ ก่อนลงทะเบียน)

งบบริจาค ค่าวัสดุก่อสร้างปูน ถุงละ 220 บาท  (รวมค่าขนส่งจากร้านวัสดุถึงท่าน้ำ [150/ถุง] และค่าขนขึ้นจากท่าน้ำขึ้นหมู่บ้าน  [70 บ./ถุง])  จำนวน 100 ถุง  ( สามารถทำถนนได้จำนวน 50 เมตร )

งบประมาณที่ไดรับบริจาคกิจกรรม

[olimometer id=22]
ยอดบริจาคขณะนี้:  [olimometer_progress id=22]

เป้าหมาย:  [olimometer_target id=22]
ยังคงเหลืออีก :  [olimometer_remaining id=22]

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 (เช็คอินหัวใจอาสา)

06.00น. รับคณะครูบ้านนอก ที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า    จังหวัดเชียงใหม่ (จุดจอด บขส. สมบัติทัวร์ ติด 7 -11)
และเดินทางไป บ้านแปลง 2   เข้าสู่กระบวนการ“ เปิดหัวใจอาสา  ฉันมาทำอะไรที่นี่ ”  ( ปฐมนิเทศ )
–  ทำความรู้จักกัน เช็คอิน
–  ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรม
–  กำหนดการกิจกรรม   เป็นต้น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เดินทางเข้าสู่พื้นที่  บ้านดอยหลวง ..ขึ้นรถ ลงเรือ  เดินขึ้นเขาเข้าหมู่บ้าน
15.00  น. แจ้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มกิจกรรม โดยมีกิจกรรม
– สอนหนังสือเด็ก ชั้น ป. 1 – 6  นักเรียนประมาณ 45 คน
– ลงแรง ขน หิน ทราย เทปู ทำถนน ทางเข้าหมู่บ้าน

16.00  น. แนะนำตัวเองกับเด็กๆ ในชุมชนหลังเด็ก ๆ เลิกเรียน กลับมาถึงหมู่บ้าน จากนั้นเราจะให้เด็ก ๆ เลือกพวกเราเหล่าคณะครูบ้านนอกเข้าบ้านพัก  แยกย้ายเข้าบ้านพัก หลังละ 2 – 3  คน (แยกชาย – แยกหญิง)    ทำอาหารเย็น(มื้อที่ 2 ) รับประทานอาหารร่วมกันกับเจ้าของบ้านที่เข้าพัก
19.00น.  กิจกรรมสันทนการ รอบกองไฟ กับเด็ก ๆ
21.00น. สรุปกิจกรรมของวันนี้  เตรียมงานสำหรับวันถัดไป    แยกย้ายกันพักผ่อน ( หมายเหตุ… หลัง 22.00 น.คณะครูบ้านนอกทุกท่าน ต้องเข้าบ้านพัก และ งดใช้เสียง)

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560  (หัวใจครูอาสา..)

วันนี้เราจะเดินทางไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน และภารกิจ เทถนนทางเข้าหมู่บ้าน   ครูบ้านนอกอย่าลืมทานข้าวเช้าจากบ้านมาให้เรียบร้อยนะ   แบ่งการเรียนการสอนตามช่วงชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน   แล้วจะได้เรียนรู้หละว่าการเป็น“ครู” มันยาก ง่ายเพียงใด
08.00น. ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 น. แยกย้ายตาม หน้างาน คือ กลุ่มสร้าง และกลุ่มสอน
– กลุ่มสอน แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 50 นาที
– กลุ่มสร้าง แบกอุปกรณ์ไปทำถนนกันเลย
12.00น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งครูและเด็ก (มื้อนี้เราจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยค่ะ)
13.00น. เริ่มการเรียนการสอนช่วงบ่าย (สอนเต็มเวลานะค่ะ)
15.00น. เลิกเรียน ตัวแทนครูบ้านนอกขอบคุณคณะครูประจำการ ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้เป็น“ครู”  มอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน เด็กกลับบ้านครูบ้านนอกก็เดินทางกลับบ้านพร้อมเด็กเช่นกัน ถึงหมู่บ้านแยกย้ายกันตามอัธยาศัย  แต่อย่าลืมทำอาหารเย็นทานกันนะค่ะ  เพราะคืนนี้เรายังมีนัดกันค่ะ
19.30น.  รวมตัวกันที่ลานหมู่  จัดกิจกรรมสันทนการ สรุปกิจกรรมของวันเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ( วันเด็กๆ )

08.00 น.  เจอ กันกลางลานหมู่บ้าน วันนี้เราจะทำกิจกรรมลงแรง ช่วยกัน ขน หิน ทราย เทปูน ถนน  โดยพวกเราเหล่าครูบ้านนอก จะช่วยกันลงแรงกันทั้งวัน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า

16.00 น.  เสร็จภาระกิจ เเยกย้ายเดินทางกลับบ้านพัก ทำอาหารเย็น
18.00 น.  รับศีล รับพร   รับการผูกข้อจากคนเฒ่า คนแก่ในชุมชน   ขอบคุณคนในชุมชนที่ให้โอกาสเราเหล่าอาสาครูบ้านนอกได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ในชุมชน เตรียมทำอาหารสำหรับมื้อเย็น (มื้อที่ 7) รับประทานอาหารกับครอบครัวที่เข้าพัก
20.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560  (สวัสดีดอยเต่า)

วันนี้วันสุดท้ายของการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

08.30 น.  รวมพล ณ จุดนัดพบ  พร้อมสัมภาระส่วนตัว
09.00 น.  มอบของบริจาคให้แก่ชุมชน และ ศูนย์การเรียนรู้ฯ สรุปกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   เพื่อฟัง มุมมอง  ปัญหา และแนวทางการแก้ไขร่วมกันให้กิจกรรมอาสาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
10.30 น. เดินทางออกจากหมู่บ้าน แวะกราบนมัสการเจดีย์ขาว วัดโบราณที่ร้างไปเมื่อถูกน้ำท่วม
13.30  น. รับประทานอาหารร่วมกัน
15.00  น. ส่งครูบ้านนอกขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การเดินทางผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยจุดนัดหมาย รับที่ หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า (จุด รับ/ส่ง ผู้โดยสาร บขส.,สมบัติทัวร์)

กฎการวางตัว/ ข้อห้าม /คำเตือน
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่เด็กๆ
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ “ ครู ” แยกกันนอน แบ่ง ชาย/หญิง
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็ก และครอบครัวที่เข้าพักเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

  โครงการมีการเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่ได้รับหรือขอสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งใด แต่ลักษณะกิจกรรมที่จัดและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเก็บแบบหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำกิจกรรม
สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…. ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 3,550 บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และค่ารถรับส่ง ค่าเรือข้ามฟาก ค่าประสานงานพื้นที่ิ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ฯลฯ ) เมื่อโอนแล้ว เขียนชื่อ เบอร์โทรลงบนสลิป​ถ่ายรูปส่งสลิปการโอนแนบเมลยืนยันการโอนที่เมล [email protected]

กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน
2. ขนมปี๊บ (กินหมดใช้ปิ๊บต่อได้นะ)
3. อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา  (ตะกร้อ,วอลเล่ย์บอล,แบตมินตัน)
4. ยาสามัญประจำบ้าน ( ยาแก้ปวด ยาทาแผลอักเสบ ยาแก้หวัด แก้ไอ เป็นต้น)

4. ทุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กๆ และ กิจกรรมลงแรง 
5. ค่าวัสดุก่อสร้าง   คือ  ปูน ถุงละ 220 บาท  (รวมค่าขนส่งจากร้านวัสดุถึงท่าน้ำ [150/ถุง] และค่าขนขึ้นจากท่าน้ำขึ้นหมู่บ้าน  [70 บ./ถุง])  จำนวน 100 ถุง  ( สามารถทำถนนได้จำนวน 50 เมตร )

งบประมาณที่ไดรับบริจาคกิจกรรม

งบบริจาค

[olimometer id=22]
ยอดบริจาคขณะนี้:  [olimometer_progress id=22]

เป้าหมาย:  [olimometer_target id=22]
ยังคงเหลืออีก :  [olimometer_remaining id=22]

รายชื่อผู้บริจาค

  1. ลิต้า เบ็ญหรอหมาน
  2. คุณชีระวิทย์  (ครูเส็ง)

รับจำนวนจำกัด 50 คน

ลงทะเบียนหน้าเว็บ https://goo.gl/forms/rCW0nCbQY7gf6zok2

รายชื่อผู้ยืนยันแล้ว https://goo.gl/BA2sPg

 

การเดินทาง

กรุงเทพ – ดอยเต่า- แม่ฮ่องสอน

สมบัติทัวร์
Screen Shot 2558-09-02 at 11.59.22 AM

 

ป. 1  ( Super )  ค่าโดยสาร  439 บาท   ดอยเต่า ออกเวลา 18:30 น.
VIP (Star)  ค่าโดยสาร  525 บาท   ดอยเต่า ออกเวลา 19:30 , 20:30 น.
ตารางและค่าโดยสารกรุณาเช็คจากบริษัทอีกครั้ง 

http://www.sombattour.com/


 

 

logo_tcl1

 

 

 

 

 

กรุงเทพ – ดอยเต่า- จอมทอง

Screen Shot 2558-09-28 at 11.44.44 AM
Screen Shot 2558-09-28 at 11.44.27 AM

 

 

 

 

http://home.transport.co.th/

ตารางและค่าโดยสารกรุณาเช็คจากบริษัทอีกครั้ง 

scroll to top