จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ โรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลความความเจริญ  โดยจะทำควบคู่ไปกับกิจกรรมเด็ก ซึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับพื้นที่ และงบประมาณที่ได้รับบริจาค โดย การซ่อม/สร้าง จะทำตามกำลังทรัพย์ที่ครูอาสาและผู้ที่ศรัทธาในการทำการ ช่วยเหลือสังคม ได้แบ่งปันไปสู่สังคมชนบท

สนามเด็กเล่นครูบ้านนอก

ทำสนามเด็กเล่น

ครูอาสา

เลี้ยงอาหารกลางวัน

13073082

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

ทาสีโรงเรียน

ทาสีอาคารเรียน

12734090_743005102503506_638327604909398442_n

ทำสนามเด็กเล่น

1

ทำถนนชุมชน

wpid-1444027070408.jpg

ทำถนนชุมชน

volunteer2

ปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียน

กิจกรรมที่สนับสนุนไป

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 235 ร่ว ...
บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ ...
ครูบ้านนอกรุ่นที่  223    ...
ครูอาสาไปช่วยทำถนน ครูบ้า ...
ชุมชนไทยใหญ่บ้านถ้ำผาน้อย ...
ถนนแห่งศรัทธาครูอาสา.. ด้ ...
บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าล ...
โครงการ ปรับปรุงและปูพื้น ...
ศศช. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทะ ...
{:th} กองทุนครูบ้านนอกเพื ...
scroll to top