จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ โรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลความความเจริญ  โดยจะทำควบคู่ไปกับกิจกรรมเด็ก ซึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับพื้นที่ และงบประมาณที่ได้รับบริจาค โดย การซ่อม/สร้าง จะทำตามกำลังทรัพย์ที่ครูอาสาและผู้ที่ศรัทธาในการทำการ ช่วยเหลือสังคม ได้แบ่งปันไปสู่สังคมชนบท

สนามเด็กเล่นครูบ้านนอก

ทำสนามเด็กเล่น

ครูอาสา

เลี้ยงอาหารกลางวัน

13073082

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

ทาสีโรงเรียน

ทาสีอาคารเรียน

12734090_743005102503506_638327604909398442_n

ทำสนามเด็กเล่น

1

ทำถนนชุมชน

wpid-1444027070408.jpg

ทำถนนชุมชน

volunteer2

ปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียน

กิจกรรมที่สนับสนุนไป

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223    ...
ครูอาสาไปช่วยทำถนน ครูบ้า ...
ชุมชนไทยใหญ่บ้านถ้ำผาน้อย ...
ถนนแห่งศรัทธาครูอาสา.. ด้ ...
บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าล ...
โครงการ ปรับปรุงและปูพื้น ...
ศศช. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทะ ...
{:th} กองทุนครูบ้านนอกเพื ...
โครงการครูบ้านนอกได้จัดกิ ...
ศศช. บ้านแม่นาวาง เป็น 1 ...
scroll to top