Hanesbrands

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

Hanesbrands

ชื่อคนที่ประสานงาน

ภัทธิรา พิชัยกุล

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(084)824-2288

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ลงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ต้องการทาสี ปรับปรุงห้องเรียน หรือสร้างห้องน้ำใหม่ให้เด็ก

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่แจ้งความจำนงค์

30-01-2020
scroll to top