เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์

ื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

เต็มเงี่ยง ฟิิงไมยแลนด์

ื่อคนที่ประสานงาน

มนตรี ( เอ้ )

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(092)260-3225

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟบุ๊ค(ถ้ามี)

Line ID : 123aey

ลงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการความ่วยเหลือ

ทางเต็มเงี่ยง ฟิิงไทยแลนด์ จะพาครอบครัว สมาิกเดินทางไฟพักผ่อนที่อำเภอศรีสวสัดิ์ ในทุกๆปี และในครั้งนี้ ทางคณะมีความประสงค์ที่จะให้การ่วยเหลื่อโรงเรียน หรือนักเรียน ที่ด้อยโอกาศ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน หรืออุปกรณ์การกีฬา เพื่อเาริมสร้างเด็กนักเรียย กำหนดหารเดินทาง 25-27  ตุลาคม 2562  โดยจะเดินทางถึงโรงเรียนในเาวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ดั่งกล่าว

จังหวัด

ปทุมธานี

วันที่แจ้งความจำนงค์

25-10-2019
scroll to top