สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

ชื่อคนที่ประสานงาน

พระสมุห์กิตติภูมิ สนฺตมโน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

093-0212541

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

เฟชบุ๊ค เลขานุการเจ้าคณะตำบลระโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
pok9976

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

โครงการรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 8 ประจำปี2564
บริจาคสิ่งของ

scroll to top