มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ชมรมนั่งรถไฟไปพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาว เบญจมาศ แซ่อั๊ง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0991057364

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

อุปกรณการเรียน 

อุปกรณ์กีฬา 

อาหารแห้ง 

เครื่องดื่ม 

หนังสือ 

สมุด 

ทาสี

ซ่อมแซม

***เนื่องจากไปเป็นคณะสะดวกเดินทางไปรถไฟ ขอเป็นเขตพื้นที่ที่มีรถไฟผ่านเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง 

scroll to top