บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ชื่อคนที่ประสานงาน

ธันย์ชนก จิตรพินิจ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0932106383

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

id : nooker0409

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

1.อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล
2.อุปกรณ์เครื่องเขียน การเรียน ระบายสี

scroll to top