บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

ชื่อคนที่ประสานงาน : ทยิดา 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-030-1941

email สำหรับติดต่อประสานงาน : [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ต้องการบริจาคชุดเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี
สำหรับโรงเรียนใด ที่มีความประสงค์ต้องการ สามารถถ่ายรูปพื้นที่ และแจ้งรายละเอียดให้ทางเราได้ค่ะ

scroll to top